Temel Okuma Listesi

1- Hasan Basri ÇANDAY                                   Kuran Meali I, II, III

2- Muhammed HAMİDULLAH                          Hz. Peygamberin Hayatı I, II

3- M. Kemal ATATÜRK                                    Nutuk

4- M. Kemal ATATÜRK                                    Söylev ve Demeçler

5- Ziya GÖKALP                                               Türkçülüğün Esasları

6- Ziya GÖKALP                                               Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri

7- Yusuf Has HACİP                                          Kutadgu Bilig

8- Kaşgarlı MAHMUT                                        Divan-ı Lügat-it Türk

9- Muharrem ERGİN                                          Orhun Yazıtları

10-Faruk SÜMER                                              Oğuzlar

11-Sadri Maksudi ARSAL                                 Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları

12-Mehmet Akif ERSOY                                   Safahat

13-Ali Fuat Başgil                                              Gençlerle Baş Başa

14-Mümtaz TURHAN                                       Kültür Değişmeleri

15- Mümtaz TURHAN                                      Garplılaşmanın Neresindeyiz

16- Mümtaz TURHAN                                      Maârifimizin Ana Davaları

17-Remzi Oğuz ARIK                                       Coğrafyadan Vatana

18-Remzi Oğuz ARIK                                       İdeal ve İdeoloji

19- Osman TURAN                                          Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi

20- Nurettin TOPÇU                                        Yarınki Türkiye

21- Necip FAZIL                                             Çile

22- Necip FAZIL                                              İdeologya Örgüsü

23- Mehmet KAPLAN                                      Büyük Türkiye Rüyası

24- Mehmet KAPLAN                                      Nesillerin Ruhu

25- Peyami SAFA                                             Doğu-Batı Sentezi

26- Peyami SAFA                                             Türk İnkılabına Bakışlar ve Bütün Kitapları

27- İmam RABBANİ                                        Mektubat

28- İmam-ı GAZALİ                                         Kimyayı Saadet

29- Bahaddin ÖGEL                                        Türk Kültürünün Gelişme Çağları

30- Bahaddin ÖGEL                                        Türk Mitolojisi

31- Fuad KÖPRÜLÜ                                      Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar

32- Ahmed Hamdi AKSEKİ                            İslam Dini

33- Hilmi Ziya ÜLKEN                                   Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi

34- Hilmi Ziya ÜLKEN                                   Aşk Ahlakı

35- Atsız                                                         Bozkurtlar

36- Atsız                                                         Türk Ülküsü, Türk Tarihinde Meseleler

37- Falih Rıfkı ATAY                                      Çankaya

38- Falih Rıfkı ATAY                                      Zeytindağı

39- Nihat Sami BANARLI                              Türkçenin Sırları

40- Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU                 Çağlayanlar

41- Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU                  Haristan ve Gülistan

42- Sorokin                                                     Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefesi

43- İbrahim KAFESOĞLU                             Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri

44- İbrahim KAFESOĞLU                            Türk Milli Kültürü

45- Samet AĞAOĞLU                                   Kuvay-ı Milliye Ruhu

46- Galip ERDEM                                           Ülkücünün Çilesi

47- Nurettin Topçu                                           İradenin Davası

48- Erich HOFFER                                          Kesin İnançlılar

49- Ahmed Hamdi TANPINAR                       Huzur

50- Ahmed Hamdi TANPINAR                       Beş Şehir

51- Kemal TAHİR                                           Devlet Ana, Bir Mülkiyet Kalesi

52- Atilla İLHAN                                             Hangi Batı-Hangi Atatürk

53- Hamdullah Suphi TANRIÖVER                 Dağ Yolu I, II

54- Cengiz DAĞCI                                          Korkunç Yıllar

55- Cengiz DAĞCI                                         Yurdunu Kaybeden Adam

56- Cengiz AYTMATOV                               Gün Olur Asra Bedel

57- Cengiz AYTMATOV                               Dişi Kurdun Rüyaları

58- Cengiz AYTMATOV                               Cengiz Han’a Küsen Bulutlar

59- Bahaddin ÖZKİŞİ                                    Köse Kadı

60- Cemil MERİÇ                                          Bu Ülke, Mağaradakiler, Umrandan Uygarlığa

61- Erol GÜNGÖR                                        Bütün Kitapları

62- Tarık BUĞRA                                         Küçük Ağa ve Bütün Kitapları

63- Nevzat KÖSOĞLU                                Türk Dünyası ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler

64- Nevzat KÖSOĞLU                                Türk Kimliği ve Türk Dünyası, Kitap Şuuru

65- Yılmaz ÖZAKPINAR                             İslam Medeniyeti ve Türk Kültürü

66- Yılmaz ÖZAKPINAR                           Kültür ve Medeniyet Üzerine Denemeler

67- Mehmet GENÇ                                    Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi

68- Yılmaz ÖZTUNA                                  Türk Tarihinden Yapraklar

69- Yahya Kemal BEYATLI                        Bütün Kitapları

70- Arif Nihat ASYA                                   Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor

71- Samiha AYVERDİ                                Osmanlı Asırları

72- Samiha AYVERDİ                                Boğaziçi’nde Tarih

73- Samiha AYVERDİ                               Misyonerlik Karşısında Türkiye

74- Zeki Velidi TOGAN                             Umumi Türk Tarihine Giriş

75- Zeki Velidi TOGAN                             Bugünkü Türkistan ve Yakın Tarihi

76- Bernard Lewis                                     Modern Türkiye’nin Doğuşu

77- Raşit Ahmet-i ARAT                            Babürname

78- Alexis CARREL                                  İnsan Denen Meçhul

79- Alexis CARREL                                  Yarınlara Doğru

80- Alexis CARREL                                  Başarının Sırları

81- Kazım KARABEKİR                          İstiklal Harbimiz

82- Şevket Süreyya AYDEMİR                 Suyu Arayan Adam, Enver Paşa

83- Yusuf AKÇURA                                 Üç Tarzı Siyaset

84- Raif KARADAĞ                                 Petrol FIRTINASI

85- Fazlur RAHMAN                                İslam

86- Sait Halim PAŞA                                Buhranlarımız

87- Mehmet Arif BEY                               Başımıza Gelenler

88- İsmail Hami DANİŞMENT                 Garp Membalarına Göre Eski Türk Seciye ve Ahlakı

89- Feridun KANDEMİR                         Medine Müdafaası

90- Sabri ÜLGENER                                Çözülme Devri Zihniyeti

91- Yusuf SARINAY                               Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi ve Türk Ocakları

92- Dostoyevski                                       Bütün Kitapları

93- Goethe                                               Faust

94- Gogol                                               Ölü Canlar

95- Balzac                                              Goriot Baba

96- Knut HAMSUN                               Göç

97- Jack LONDON                               Yanan Gün-Martin Eden

98- Montesqieu                                      Denemeler

99- Ferit DEVELLİOĞLU                      Osmanlıca-Türkçe Sözlük

100- Türk Dil Kurumu                            Türkçe Sözlük

Benzer İçerikler

Perşembe Sohbetleri

Konu: Salgın Tehlikesi Nedeniyle Sohbetlerimiz Ertelenmiştir
Konuşmacı: Bilahare duyurulacaktır
Tarih: 16 Mart 2020
Saat: 20:00
Yer: Sivrioğlu Konağı / Odunpazarı

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi